Map
  • 25 Photos
$299,900
Single Family Home
Beds: 4 Baths: 2 Full, 1 Half
Pat Basham - For Sale By Owner
Pat Basham

(316) 217-5203

  • 24 Photos
$299,900
Single Family Home
Beds: 4 Baths: 3 Full, 1 Half
Gold Key, Realtors
Pat Basham

(316) 942-1925

<